Hulp bij het
gebruik van de
catalogus
In dit formulier kun je een of meer velden invullen. Klik op de zoek-knop om de publicaties op te zoeken die aan de voorwaarden voldoen die je in het formulier hebt aangegeven.

Er is geen verschil tussen hoofd- en kleine letters en letters met of zonder accenttekens.

Klik op de onderstreepte woorden voor meer hulp.
 

Lijsten

Tik een of enkele letters in een vak en klik op de knop rechts ervan. Je ziet dan een lijst van de beschikbare termen in de catalogus.
Achter de term staat het aantal publicaties dat eraan verbonden is. Klik erop en je krijgt de beschrijvingen te zien.
 

Veld

Hier selecteer je het veld waarop je wil gaan zoeken.

Wanneer je op meerdere woorden uit een veld wil zoeken, selecteer je het veld op meerdere regels. Je kunt dan per woord een booleaanse operator opgeven en truncatie aan- of uitzetten.
 

Waarde

Het woord dat je hier invult, zal opgezocht worden in de catalogus. Als truncatie aan staat, vind je ook alle woorden die beginnen met de ingetikte letters.
Zo kan je bijvoorbeeld door oncolo in te tikken niet alleen titels met oncologie maar ook met oncologische e.d. vinden.
 

Truncatie

Truncatie kan je aan of uit zetten. Standaard staat truncatie aan. Daardoor vind je niet alleen de woorden die je ingetikt hebt maar ook alle woorden die met deze letters beginnen. Meestal is dat een voordeel.
Je kan er handig gebruik van maken door stukken van woorden in te tikken, b.v. nurs om ook nurse, nurses en nursing te vinden.
 

Booleaans

Indien je wil zoeken op meerdere woorden en/of in meerdere velden kies dan hier de juiste booleaanse operator.

Met en geef je aan dat de opgegeven woorden allemaal samen moeten voorkomen in de beschrijving.

Met of volstaat het dat een van de woorden in de beschrijving voorkomt.

Kies niet als een bepaald woord niet in de beschrijving mag voorkomen.
 

Database

In dit veld kun je aangeven in welk bestand je wil gaan zoeken. Standaard zoek je in de hele catalogus maar je kan het zoeken ook beperken tot boeken, audiovisuele materialen, tijdschriften...
Klik op het pijltje naast de bestandkeuze en kies het gewenste bestand.
 

Titel

In dit veld kun je woorden uit de titel invoeren.
Wanneer je meer dan een woord intikt, worden alleen die beschrijvingen gevonden waarin al die woorden in de titel voorkomen.
 

Auteur

Tik in dit veld de familienaam van de auteur waarvan je een publicatie wil vinden. Ook een deel van de naam geeft meestal al een goed resultaat, b.v. jans in plaats van jansen.
Dat is soms handig als je de juiste schrijfwijze niet kent.

Laat truncatie altijd aan staan! Anders moet je ook de voorletters of voornamen exact opgeven, gescheiden van de familienaam door een komma en een spatie, b.v. jansen, jan of velden, j. van der.

Gebruik de lijst-functie voor een gemakkelijkere toegang tot de auteursnamen.
 

Corp. auteur

Tik in dit veld de naam van een organisatie waarvan je een publicatie wil vinden.

Gebruik de lijst-functie voor een gemakkelijkere toegang tot de namen van organisaties.
 

Trefwoorden

Hier kun je aangeven op welke trefwoorden gezocht moet worden. Zo kun je publicaties over een bepaald onderwerp terugvinden.

Zoeken op trefwoorden is alleen mogelijk in Locatie Graatakker.

Gebruik de lijst-functie voor een gemakkelijkere toegang tot de trefwoorden.
 

Vrije tekst

De woorden die je hier intikt worden opgezocht in de ganse beschrijving van de publicatie, de velden met namen en jaartallen uitgezonderd.
 

Jaar

Hier voer je het jaar van publicatie in, b.v. 1992,
of 199 voor de jaren negentig indien truncatie aan staat.
 

Plaatscode

Tik hier een rubrieknummer van het classificatiesysteem in om de publicaties in deze rubriek te vinden.
 
Adlib Internet Server
is een product van
Adlib Information Systems